حضانت از دیدگاه فقه و حقوق
43 بازدید
محل نشر: مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء سال 12 شماره 41 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است.اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را بر عهده دارند.در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش‏های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است. واژه‏های کلیدی:حضانت، سرپرستی، فرزندان، مادر، پدر یا جد پدری و مادری
آدرس اینترنتی